Regelingen en procedures

Om alles binnen ons ROC goed te laten verlopen, is een aantal zaken vastgelegd in regelingen en
procedures. De belangrijkste zetten we hierna voor je op een rijtje:

Naar een mbo-opleiding

Digitaal Doorstroom Dossier
Als je je hebt aangemeld, dan hebben wij nog je doorstroomdossier nodig dat jij, je ouder(s) en je mentor/decaan invullen. Wij werken hiervoor met een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD).

Regio West-Brabant
Zit je op het voorgezet onderwijs in de regio West-Brabant of in een andere regio waar de scholen voor voortgezet onderwijs ook met het DDD werken, dan ontvang je van je mentor een inlogcode voor het Digitale Doorstroom Dossier (DDD).

Overige regio’s
Zit je op het voortgezet onderwijs in een regio waar de scholen voor voortgezet onderwijs geen DDD hebben, ga dan naar de website www.digitaaldoorstroomdossier.nl en gebruik de activatiecode GW99Y6ZP om je doorstroomdossier aan te maken.

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs
Als je een mbo-opleiding wil gaan volgen, moet je een Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hieronder downloaden.
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014/2015
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2015/2016

Op een mbo-opleiding


Aan elke opleiding zijn kosten verbonden. Dit is in elk geval de wettelijke bijdrage in de vorm van les- of cursusgeld. Daarnaast kan het zijn dat er Opleidingsgebonden leermiddelen en Niet-opleidingsgebonden schoolkosten in rekening worden gebracht. In de flyer Schoolkosten staat kort uitgelegd wat deze kosten kunnen inhouden. De flyer Schoolkosten kun je hier downloaden.

Opleidingskosten
Opleidingskosten JCC 2017-2018
Opleidingskosten JCC 2016-2017
Opleidingskosten JCC 2015-2016

Deelnemersstatuut
Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het Deelnemersstatuut. Het Deelnemersstatuut kun je hier downloaden.

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs
Als je een mbo-opleiding volgt en stage gaat lopen, moet je een Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hieronder downloaden.
Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs | Practical Training Agreement

Klachtenregeling
Heb je een klacht over het gedrag of een beslissing van iemand op jouw school, dan kun je een officiële klacht indienen. Hoe je een klacht kunt indienen staat beschreven in de Klachtenregeling. De Klachtenregeling kun je hier downloaden.


Als je door of op last van de directeur wordt verwijderd van school, kun je daartegen een bezwaarschrift indienen. De Commissie van bezwaar verwijdering zal dit in behandeling nemen. De volledige tekst van het Reglement commissie van bezwaar verwijdering kun je hier
downloaden. Aanvullend hierop kun je ook het Huishoudelijk regelement commissie van van bezwaar verwijdering hierdownloaden.


Als je een mbo-examen wilt afleggen aan het mbo-college van ROC West-Brabant waar jij je opleiding volgt, gelden een aantal regels. Deze regels staan beschreven in het Centraal Examenreglement. De volledige tekst van het Centraal Examenreglement kun je hier downloaden.


Wisselen van mbo-opleiding


Volg je een mbo-opleiding, maar is het toch niet de juiste keuze en wil je graag overstappen naar een andere mbo-opleiding, vul dan het Opstroomdossier in. Het Opstroomdossier kun je hier downloaden.


Alleen examen doen voor een mbo-opleiding


Als je alleen een mbo-examen wilt afleggen aan een school waar je niet staat ingeschreven voor een opleiding, moet je een Examenovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben. De volledige tekst van de Examenovereenkomst Beroepsonderwijs kun je hier downloaden.Over bbl bedrijfsgroepen