Medezeggenschap
Naar drie medezeggenschaporganen

De medezeggenschapsstructuur binnen onze school verandert. Per doelgroep komt er een medezeggenschaporgaan.

•Voor de medewerkers is dit de ondernemingsraad en onderdeelraden, waarvoor reeds verkiezingen plaatsvonden.
•Voor de ouders/verzorgers van onze studenten komt er per college een ouderraad. Hiervoor hebben verkiezingen plaatsgevonden van 4 tot en met 13 november 2011.
•Voor de studenten per college een studentenraad. De geplande verkiezingen hiervoor in november 2011 hebben geen doorgang kunnen vinden doordat er zich te weinig kandidaten hadden gemeld. Volgend schooljaar kan hiervoor opnieuw een verkiezing plaatsvinden.

Ouderraad
Het Zoomvliet College is vóór medezeggenschap door ouders. We laten de mening van ouders zwaar meewegen in alles wat we doen. We gaan hiermee zelfs verder dan de wet voorschrijft. Ouders krijgen daarom vanaf 1 december aanstaande meer instemmings- en adviesrecht. Die medezeggenschap organiseren we door middel van een eigen ouderraad.
Meer info ….

Studentenraad

Meedenken en beslissen over nieuwe regels en activiteiten? In de studentenraad kijk je onder andere of de bestaande regels wel goed worden uitgevoerd. Zo kan de leiding van jouw school rekening houden met de wensen van haar studenten. De studentenraad praat bijvoorbeeld mee over de organisatie van de examens, inrichting van de kantine of over de veiligheid op school. Verder doe je veel ervaring op en daar heb je later iets aan!
Meer info….