Waar is het BSB te vinden?

Op elke locatie begeleiden medewerkers van het Bureau Studentenbegeleiding studenten in opdracht van de onderwijsafdelingen.


Bureau Studentenbegeleiding Zoomvliet College

Contactpersoon:
Mevr. E. Bosman
Knipplein 11
4702 GN ROOSENDAAL
T 0165 590100
E ZCbvl@rocwb.nl
 


Cluster Economie en opl. Mediavormgever
mevr. E. Bosman (waarnemer)

Afdeling ICT
mevr. M. de Nijs

Cluster Commercieel:
mevr. N. Sep

Zoomvliet Studio
dhr. B. van Ham

Zoomvliet Hotelschool
mevr. N. Sluijs

Johan Cruyff College
mevr. E. Bosman

Vertrouwenspersonen:
mevr. E. Bosman

LGF-coördinator:
mevr. E. Bosman

Schoolmaatschappelijk werk:
mevr. C. van Overveldt

Ambulant begeleider:
dhr. M. Barendse